Закон № 3606-IX “Про лобіювання”

У березні набрав чинності Закон № 3606-IX «Про лобіювання». Законом визначено, що лобіювання – це діяльність, яка здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання. Також Законом визначаються поняття “об’єкт лобіювання” та “суб’єкт лобіювання”.

Окреслені ознаки лобіювання – відповідно, будь-яка діяльність, що не містить цих ознак, не визнається лобіюванням.

Зокрема, до ознак лобіювання віднесено наступні:

 • представництво зовнішньополітичних інтересів органами дипломатичної служби;
 • народна ініціатива на всеукраїнському референдумі та ініціатива на місцевих референдумах;
 • діяльність суб’єктів у сфері медіа та електронних комунікацій;
 • діяльність політичних партій та місцевих організацій політичних партій, діяльність кандидатів на виборні посади на виборах Президента України, виборах народних депутатів України та місцевих виборах, пов’язана з їхньою участю у виборчому процесі відповідних виборів;
 • діяльність асоціацій органів місцевого самоврядування;
 • наукова та науково-технічна діяльність;
 • діяльність, пов’язана із залученням, використанням, моніторингом надання та використання міжнародної технічної допомоги, реалізацією проектів та програм міжнародної технічної допомоги;
 • діяльність громадських об’єднань, інших неприбуткових підприємств, установ та організацій, що спрямована на вплив (спробу впливу) на суб’єктів владних повноважень з метою прийняття або утримання від прийняття такими суб’єктами рішень, що віднесені до їхніх повноважень;
 • особисте (від свого імені) представництво фізичною, юридичною особою своїх інтересів у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;
 • незалежна професійна діяльність адвокатів щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту;
 • та інші.
Також Законом передбачено створення Реєстру прозорості, що забезпечить збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про суб’єкт лобіювання та їх звітність.