Про реформу корпоративного управління

Pavlenko Legal Group розповідає про новели, введені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава».

Закон, що набрав чинності у березні, покликаний покращити умови корпоративного управління, посилити ролі та відповідальність наглядових рад. Він наближає законодавство України до стандартів країн, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку.

Основні новели Закону:

  • надання повноважень КМУ затверджувати Політику державної власності, з якою мають узгоджуватись тратегічні плани розвитку, фінансові та інвестиційні плани державних підприємств
  • розширення повноважень наглядових рад, в тому числі затвердження ними фінансових, стратегічних, інвестиційних планів на основі вищезазначеної політики
  • розробка Урядом порядку оцінки діяльності наглядових рад та процедури визначення винагород
  • формування чіткого переліку підстав та процедури звільнення членів наглядових рад
  • ухвалення Урядом дивідендної політики
  • запровадження системи внутрішнього контролю з сучасними інструментами – комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит.