Цифрова річ як новий обʼєкт цивільних прав

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об’єктів цивільних прав».

Згідно ст. 177, об’єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.

Цифрова річ визначена як благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність.