WeeklyNews – новини для Вашого бізнесу 03.02.2021

1. Опубліковано Закон «Про електронні комунікації»

6.01.2021 офіційно опубліковано Закон України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 № 1089-IX. Цей закон, прийнятий з метою приведення чинного національного законодавства до вимог права ЄС, встановлюватиме правову основу діяльності операторів мобільного зв’язку та Інтернет провайдерів, зокрема, у таких напрямках:

  • здійснення нагляду (контролю) за суб’єктами ринку електронних комунікацій;
  • порядок реєстрації цих суб’єктів;
  • правові засади діяльності Електронної регуляторної платформи – сервісу автоматизованої електронної взаємодії та консультацій суб’єктів ринку з компетентними державними органами;
  • порядок накладення регуляторних зобов’язань на суб’єктів із значним ринковим впливом;
  • захист прав споживачів електронних комунікаційних послуг шляхом запровадження: порядку укладення та змісту договорів про надання електронних комунікаційних послуг; особливих вимог до якості послуг та спеціального порядку врегулювання спорів; порядку надання чіткої та вичерпної інформації про послуги; посилення санкцій для постачальників електронних комунікаційних послуг тощо.

 

Legal Tip

“Закон набирає чинності з 01.01.2022. Рекомендуємо суб’єктам господарювання, що надають послуги у сфері електронних комунікацій, у цей перехідний період привести у відповідність зміст внутрішніх політик та типових договорів до вимог Закону. Законом передбачена відповідальність у разі встановлення порушення вимог щодо надання електронних комунікаційних послуг споживачам – штраф від 1 до 5 тисяч неподаткових мінімумів громадян (від 17 до 85 тис. грн)”.

Артем Білоусов, адвокат

Зв’язатися

 

2. Безпечне споживче кредитування. Але не для банків.

22.01.2021 НБУ своєю Постановою «Про затвердження положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг» №7 оновив та систематизував перелік вимог до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку.

Відтак, НБУ зобов’язав банки в процесі укладення таких договорів надавати більш повну та достовірну інформацію про умови вкладу/кредитування, порядок розірвання та внесення змін, відступлення права вимоги тощо. Також НБУ потурбувався, щоб вказані договори викладались банками у зручному текстовому форматі (встановлені вимоги щодо кольору, розміру та виду шрифтам).

Означені вимоги поширюватимуться на договори, укладені після закінчення наданого банкам тримісячного строку для приведення своєї роботи у відповідність постанові. Проте така постанова не містить вимоги внесення змін у вже укладені та діючі договори.

 

Legal Tip

“Відтепер споживачі фінансових послуг можуть мати додаткові підстави для визнання договорів недійсними, у випадку їх невідповідності вимогам постанови НБУ та наданням банком неповної чи недостовірної інформації про депозит/кредит на старті укладення договору. У той же час банкам не звикати розкривати інформацію та вносити нові зміни в свої типові форми договорів вкладу/споживчого кредиту”.

Ірина Столярчук, адвокат

Зв’язатися

 

3. Прийнято Закон про інвестнянь

26.01.2021 р. ВРУ прийнято Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», поданий за ініціативою Президента України. Законом передбачено, що до проектів зі значними інвестиціями належать проекти, що реалізуються на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури, логістики, туризму, освіти, охорони здоров’я тощо на загальну суму, що становить не менше 20 млн євро, та строк реалізації яких не перевищуватиме 5 років.

Закон запроваджує форми державної підтримки інвестиційних проектів та порядок їх надання:

  • звільнення від сплати окремих податків та зборів, ввізного мита;
  • забезпечення переважного права купівлі земельної ділянки, переданої для реалізації проекту;
  • забезпечення будівництва (реконструкції) за рахунок бюджетних коштів об’єктів суміжної інфраструктури

Legal Tip

“Закон про інвестнянь закріплює можливість надання проектам зі значними інвестиціями державної підтримки у обсязі до 30% від планового обсягу інвестицій. Передбачається створення уповноваженої урядової установи, що асистуватиме інвесторам у підготовці та реалізації проектів, а також сприятиме виконанню спеціального інвестиційного договору з боку держави.

Втім, на державну підтримку відповідно до норм аналізованого закону не варто очікувати інвесторам, чиї проекти відповідають ознакам державно-приватного партнерства, реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, а також стосуються інвестиційних зобов’язань у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності”.

Катерина Максимчук, юрист

Зв’язатися


Завантажити PDF