Денис Майстренко, партнер Pavlenko Legal Group, роз’яснив, як правильно провести squeeze-out та sell-out

Лекцію Дениса Майстренка, партнера Pavlenko Legal Group LLC, було присвячено новим для України правовим інститутам squeeze-out і sell-out — багато компаній виявляють до них інтерес, але чекають на появу практики застосування та формування судової практики.

Доповідач нагадав, що squeeze-out — це процедура обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є володільцем домінуючого контрольного пакета акцій, тобто право володільця пакета акцій 95 % і більше придбати у міноритаріїв належні їм прості акції за умови направлення відповідної безвідкличної вимоги. А sell-out — це, відповідно, дзеркальна процедура обов’язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є володільцем контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу міноритарних акціонерів.

Розповівши, в яких випадках доцільно використовувати squeeze-out та sell-out, Денис Майстренко презентував механізми їх реалізації, включаючи проблемні питання, що можуть при цьому виникнути.

При squeeze-out послідовність дій буде такою:

  • отримання 95 % акцій (поява права вдатися до squeeze-out);
  • відправка безвідкличної вимоги про викуп акцій і відкриття рахунку ескроу;
  • публікація повідомлення про викуп акцій та відправка АТ копії вимоги до Центрального депозитарію;
  • затвердження АТ ринкової вартості акцій і повідомлення її заявнику вимоги (25 робочих днів);
  • встановлення Центральним депозитарієм обмежень щодо акцій і надання переліку акціонерів АТ;
  • відправка АТ копії вимоги міноритаріям і складення їх переліку;
  • перерахування заявником коштів на рахунок ескроу і повідомлення АТ;
  • інформування АТ Центрального депозитарію про здійснення оплати;
  • зняття Центральним депозитарієм обмежень щодо акцій і переведення права власності на заявника.

Партнер Pavlenko Legal Group також детального зупинився на механізмах використання ескроу-рахунків та особливостях визначення ціни акцій, що викуповуються (за найвищою ціною), звернувши увагу на те, що протягом перехідного періоду діють особливі правила визначення ціни продажу акцій (якщо акції АТ включені до біржового реєстру, їхня вартість розраховується, виходячи із середнього біржового курсу акцій за останні три місяці їхнього обігу; якщо акції не включені до біржового реєстру, їхню ринкову вартість визначає незалежний суб’єкт).